banner banner2
banner banner

Oferowane usługi realizujemy w siedzibie firmy jak również w siedzibie/lokalu klienta.

Usługi oferowane przez firmę adresowane są do:

 • małych i średnich firm o różnej organizacji prawnej; spółek z o.o., spółek cywilnych
 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji pozarządowych,
 • osób indywidualnych.

Usługi dla osób indywidualnych:

 • roczne rozliczenia dochodów,
 • rozliczanie dochodów osiąganych z zagranicy,
 • pisanie pism, wniosków, odwołań od decyzji itp.

Usługi dla firm:

 • prowadzenie ewidencji księgowej - Księgi handlowe (pełna księgowość), Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów (PKPiR), Ewidencje Ryczałtowe,
 • prowadzenie ewidencji pracowniczej – kadry, płace,
 • przygotowujemy sprawozdania finansowe roczne, okresowe, na potrzeby firmy i instytucji zewnętrznych,
 • rozliczenia z US, ZUS i innymi instytucjami,
 • pozyskiwanie środków z dotacji,
 • doradztwo ekonomiczne, gospodarcze i podatkowe,
 • wyprowadzanie zaległości księgowych itp.,
 • szkolenia skierowane do osób prowadzących działalność gospodarczą,
 • pomoc w zakładaniu/likwidacji firmy – KRS, CEIDG,
banner banner
banner