banner banner2
banner banner

W związku z indywidualnym podejściem do potrzeb klienta oraz zakresem zaangażowanej pracy, ceny ustalane są indywidualnie.

O cenie decydują:

  • rodzaj prowadzonej ewidencji księgowej; ewidencja przychodów, PKPiR, pełna księgowość,
  • forma opodatkowania podatkiem dochodowym; ryczałt, zasady ogólne,
  • prowadzenie ewidencji na potrzeby VAT,
  • ilości dokumentów przekazanych do ewidencji,
  • ilość zatrudnionych pracowników.

Ceny za świadczone usługi ustalane są indywidualnie w formie abonamentu miesięcznego.

banner banner
banner